Bene Gesserit Litany Against Fear/Korkuya Karsi Dua


korkmamalıyım. korku akıl katilidir. korku toptan yok oluşu getiren küçük ölümdür. korkumla yüzleşeceğim üzerimden ve içimden geçmesine izin vereceğim. ve geçip gittiği zaman, geçtiği yolu görmek için iç gözümü ona çevireceğim. korkunun gittiği yerde hiçbir şey olmayacak. yalnızca ben
kalacağım.


I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.