hayyam3

Bilimin ışığından ben hiç yoksun kalmadım,
Aklımın yetmediği çok az giz kaldı sandım,
Yetmiş iki yıl gece gündüz düşündüm, durdum,
Sonunda şunu bildim, hiçbir şey bilmiyordum.