Uzaylı hadisesi / Alien situation

"Uzaylıların olduğuna tek bir koşulla inanabilirim, gelip çayımı içecekler arkadaş"

"I will believe in Aliens at one condition, we have to drink cup of tea together"

Sırrı