'kabus'


Bir mıh yitirdik, naldan olduk;
Bir nal yitirdik, attan olduk;
Bir at yitirdik, atlıdan olduk;
Bir atlı yitirdik, zaferden olduk;
Bir zafer yitirdik, ülkeden olduk!