network drive a (sorunsuz) bağlanma


net use x: /delete
PING -n 1 -w 6000 >NUL 
net use x: \\BBB\aaa /user:user password

ip adresi, user ve password kısmını gerektiği şekilde doldurup, yukarıdaki metni bir .bat dosyasına kaydedin ve başlangıçta çalıştırın. her açılışta yerel ağınızdaki network sürücüsü problemsiz olarak bilgisayarınızda kullanıma hazır olarak görülecektir.

connecting network drive