Timing without delay in MSP430 Launchpad (energia) and arduino


The diagram is a method to use your codes (functions) within specified intervals.
Aşağıdaki diyagramda birden fazla fonksiyonunuz için zamanlamanın nasıl yapılacağını görebilirsiniz.